DİLDAR KONUKOĞLU (KONGRE BAŞKANI)

FİKRET ERSAN TALU (KONGRE GENEL SEKRETERİ)

ERHAN CÜNEYT CANBULAT

İLTER GÜNER

NECİP İLHAN

FERRUH KEMAL İŞMAN

ASIM ÖREM

BENDİGAR SUNAR

TURAN TURHAN