Bilimsel Programı PDF formatında indirmek için tıklayın.

A SALONU

OTURUM - 1

14:00-14:30

Akılcı Laboratuvar Uygulamalarının Ülkemizde ve Dünyadaki Durumu-Murat Cihan

14:30-14:40

Soru-Cevap
 

14:40-15:00

KAHVE MOLASI
 

OTURUM-2 (Organelden Laboratuvara Yaşlanma)

Oturum Başkanı: Dildar Konukoğlu

15:00-15:30

Endoplazmik Retikülüm Stresi ve Yaşlanma-Dildar Konukoğlu

15:30-16:00

Mitokondriyal Yaşlanma ve Yaşlılık-Nevin İlhan

16:00-16:30

Yaşlanan Türkiye ve Klinik Laboratuvarlara Düşen Sorumluluklar-Erinç Sitar

16:30-16:45

Soru-Cevap

18:00-18:30

AÇILIŞ

OTURUM-3 Açılış Konuşması

18:30-19:30

Boğazda bir yolculuk. Doyumluk değil, tadımlık-Figen Gürdöl

A SALONU

OTURUM-4 (Kardiyak Troponinler; Laboratuvardan Kliniğe Güncel Bakış)

Oturum Başkanı: Asım Örem
 

09:30-09:55

Kardiyak Troponinlerin Biyokimyası-Asım Örem

09:55-10:20

Kardiyak Troponin  Ölçümlerinde İnterferanslar ve Kalite Yönetimi-Hüseyin Yaman

10:20-10:45

Kardiyak Troponinlerin Klinik Değerlendirilmesi-Cihan Örem

10:45-11:00

Soru-Cevap

11:00-11:20

KAHVE MOLASI

OTURUM-5 Uydu Sempozyum

11:20-11:50

Kardiyak Parametreler ve Kardiyolojik Risk Sınıflandırması - Doç. Dr. Ali Karagöz

11:50-12:00

Soru-Cevap

12:00-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

OTURUM-6 Uydu SempozyumSiemens Healthineers Türkiye

14:00-14:30

Covid-19 Testleri ve Yapay Zeka- Siemens Healthineers 

Prof. Dr. Filiz Akbıyık, Fatih Küçükali, İdris Ahmet Erdoğan

14:30-14:40

Soru-Cevap

OTURUM-7

14:40-15:10

Dış Kalite Kontrol Süreçlerinin Yönetimi ve Problemlerinin Çözümü-Bendigar Sunar

15:10-15:20

Soru-Cevap

15:20-15:40

KAHVE MOLASI

OTURUM-8 (Moleküler Alanda Yeni Çalışmalar)

Oturum Başkanı: Aslıhan Gürbüz

15:40-16:05

Moleküler Alanda Yeni Diagnostik Teknolojiler-Salih Uca

16:05-16:30

COVID-19’un Metabolik Etkilerinin Değerlendirilmesinde Untargeted Metabolomiks Analizinin Rolü-Halef Okan Doğan

16:30-16:55

AH Erken Tanısında Yenilikler: LC-MS ile Plazma Amiloid Beta ve ApoE Prototipleme-Asuman Gedikbaşı

16:55-17:05

Soru-Cevap

C SALONU
09:30-10:10

Sözlü Sunumlar

SS-01 Klinik Biyokimya Laboratuvarlarında Albümine Göre Düzeltilmiş Total Kalsiyumu Kullanmalı Mıyız?

Esma Özdemir Anayurt, İbrahim Yılmaz, Yasemin Erdoğan Döventaş, Pelin Kulan, Nurcihan Çalışkan Dolu, Tuğçe Dede, Macit Koldaş

SS-02 Akut Pankreatit Olan Hastaların Serumunda Sitokinler ve Nitrik Oksit Düzeyleri

Nihayet Bayraktar, Oruç Aslan, Mehmet Bayraktar, Ahmet Uyanıkoğlu, İsmail Koyuncu, Ataman Gönel, Hamze Erdoğdu

SS-03 Serbest triiyodotironin (fT3) testinin analitik performans karakteristiklerinin değerlendirilmesi

Güler Buğdaycı, Murat Alışık, Özgür Mehmet Yis, Mehmet Alp Sert, Utku Görkem Erdoğan, Merve Ateş

SS-04 Serum Hepsidin Düzeyleri Üzerine Hemodiyalizin Etkisi

Hamdi Oğuzman, Buket Kın Tekçe, Güler Buğdaycı

SS-05 ADAM10 ve ADAM17 Düzeylerinin Koroner Arter Hastalığı ve Şiddeti ile İlişkisi

Hüseyin Avni Uydu, Mehtap Atak, Hakan Duman, Ömer Şatıroğlu, Tuğba Eldeş, Eda Yılmaz Kutlu, Esra Pınarbaş

10:10-10:20

KAHVE MOLASI

10:20-11:20

Sözlü Sunumlar

SS-06 Acilden servisten gelen biyokimya örneklerinde ret sayılarının sigmametrik değerlendirmesi ve eğitimin hataları azaltmasındaki rolü

Esin Avci, Rukiye Nar, Hülya Aybek, Murat Seyit, Hande Şenol

SS-07 SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Toplam Analitik Hata Değerlendirmesi

Sibel Bilgili

SS-08 İnsülin Direnci Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Ahmet Rıfat Balık

SS-09 Pediatrik Böbrek Nakli Alıcılarının Albüminüri Değerlendirilmesinde İdrar İndekslerinin Kullanımı

Said İncir

SS-10 Tiroid Fonsiyon Testlerinde Refleks Test Uygulaması

Esin Çalcı

12:00-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:40-15:20

Sözlü Sunumlar

SS-11 Böbrek Nakli Alıcıları ve Donörlerinde S100B, Nöron Spesifik Enolaz, Glial Fibriller Asidik Protein Serum Düzeyleri: Prospektif Bir Kohort Çalışması

Mutay Aslan, Vural Taner Yılmaz, Bora Dinç, İlker Öngüç Aycan, Nihal Kiraz, Abdullah Kısaoğlu, Özgür Dandin, Necmiye Hadimioğlu, Zeki Ertuğ

SS-12 COVID-19 Hastalarında Paraoksonaz Polimorfizminin Değerlendirilmesi

Funda Eren

SS-13 Diyabet Hastalarında NOx/Ferroksidaz Oranının Değerlendirilmesi

Esra Fırat Oğuz

SS-14 Cobas 6500 ve Laura XL analizörleri ile yapılan idrar analizi bulgularının karşılaştırılması

Kağan Huysal, Feyza Koloğlu, Yasemin Üstündağ

SS-15 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalarında serum IL-6 ve IL-35 düzeyleri ile mortalitenin değerlendirilmesi

Serkan Bolat, Kübra Doğan, Seyit Ali Büyüktuna

15:20-15:40

KAHVE MOLASI

15:40-16:20

Sözlü Sunumlar

SS-16 Adrenal Venöz Örneklemede Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı İşbirliği- Bir Laboratuvar Deneyimi

Kübranur Ünal

SS-17 Gestasyonel Diabetes Mellitus’da Serum ve Plazma Tüplerinde Ölçülen Glukoz Değerlerinin Karşılaştırılması

Nilgün Işıksaçan, Duygu Teksöz

SS-18 Enzimatik yöntemle ölçülen etanol testi için ölçüm belirsizliği değerinin saptanması

Meltem Yardım, Damla Kayalp

SS-19 Venöz Numune Almada Preanalitik Hataların Tespiti; Acil Servis Deneyimi

Erdem Çokluk, Mehmet Ramazan Şekeroğlu, Fatıma Betül Tuncer, Fatih Güneysu, Selvihan Çillioğlu, Meltem Boz

SS-20 Non-HDL-Kolesterol Seviyelerindeki Ölçüm Belirsizliğinin CLSI EP29-A Klavuzuna Göre Hesaplanması

Saadet İbiş, Turan Akdağ, Mehmet Özcan

A SALONU

OTURUM-9 (Covid)

09:00-09:25

Covid Antikor Testleri 3N? Nedir? Ne Zaman? Nasıl Yorumlanır?- Mesut Yağcı

09:25-09:50

Covid-19 Moleküler Tanısında Hata Kaynakları ve Hataların Giderilmesi-Yunus Gören

09:50-10:15

Sitokin Fırtınasının Biyokimya Parametleri ile Değerlendirilmesi-Mukaddes Çolakoğulları

10:15-10:30

Soru-Cevap
 

10:30-10:50

KAHVE MOLASI
 

OTURUM-10

10:50-11:20

Covid'e Güncel Klinik Yaklaşım-Kemalettin Aydın

11:20-11:30

Soru-Cevap

OTURUM-11 Uydu Sempozyum Roche logo vector in (EPS, AI, CDR) free download

11:30-12:00

Covid-19 testleri, güncel bilimsel veriler ile hangi soruları yanıtlıyor - 

Oturum Başkanı ve Konuşmacı: Prof.Dr. Alpay Azap

Konuşmacı: Prof.Dr. Kenan Midilli

12:00-12:10

Soru-Cevap

12:10-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

OTURUM-12 (Toksikoloji-Preanalitikten Postanalitiğe)

Oturum Başkanı: Turan Turhan

14:00-14:20

Bir Testten Ötesi: Etil alkol-Turan Turhan

14:20-14:40

Madde Tarama Analizlerinde Preanalitik- Analitik Evre- Çiğdem Yücel

14:40-15:00

Madde Doğrulama Analiz Yöntemleri-Erdim Sertoğlu

15:00-15:20

Madde Doğrulama Analizleri; Protokoller, Deneyimler-Mukaddes Gürler

15:20-15:40

Soru-Cevap
 

15:40-16:00

KAHVE MOLASI

OTURUM-13

16:00-16:20

Otomatik Destek Sistemine Endüstrinin Bakış Açısı-Arted Temsilcisi

16:20-16:30

Soru-Cevap

16:30-17:10

Sağlık Bakanlığı'nın Tıbbi Laboratuvar Alanındaki Çalışmaları-İbrahim Karakuş

17:10-17:30

Soru-Cevap

C SALONU
09:30-10:10

Sözlü Sunumlar

SS-21 Uygunsuz Alınmış Kuru Kan Örneklerinin Fenilalanin ve Tirozin Sonuçlarına Etkisi

Melek Karasu, Erkam Coşkun, Özlem Sadıç, Dildar Konukoğlu

SS-22 Demir eksikliği anemi tedavisi alan tip-2 diabetes mellitus hasta takibinde HbA1c güvenilir mi?

Ayşegül Özgenç, Sevgi Eryıldız Yücel

SS-23 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Kene Vakalarında Laboratuvar Sonuçları

Hatice Bozkurt Yavuz

SS-24 İn Vitro Hemolizin Pıhtılaşma Testlerindeki İnterferansının Kabul Edilebilir Limitlerinin Değerlendirilmesi

Müjgan Ercan Karadağ, Nihayet Bayraktar, Mehmet Özcan

SS-25 Tiroglobulin Heterofil Antikor İnterferansı Olgu Sunumu

İsmet Gamze Kutluay, Mehmet Tarakçıoğlu, Mustafa Örkmez

10:10-10:20

KAHVE MOLASI

10:20-11:00

Sözlü Sunumlar

SS-26 Serum trigliserit düzeyleri 400 mg dL’nin üzerindeyken LDL kolesterol hesaplanabilir mi?

Saliha Uysal

SS-27 Kuru Kan Örneklerinde Preanalitik Sürecin Altı Sigma Metoduyla Değerlendirilmesi

Erkam Coşkun, Melek Karasu, Dildar Konukoğlu

SS-28 K Vitaminine Bağlı Pıhtılaşma Faktörlerinin Kalıtsal Kombine Eksikliği: Olgu Sunumu

Tuba Kansu Altan, Mustafa Terzioğlu, Veli İyilikci, Esin Özcan, Banu Başok, Ayfer Çolak

SS-29 HLA-B27 Antijen Testini Ne Kadar Akılcı Kullanıyoruz?

Emre Özgen, Ceyda Karalı, Pınar Atar, Nilgün Işıksaçan, Alev Kural

SS-30 COVID-19 Prognozunu Belirlemede Makine Öğrenmesi Modellerinin Değerlendirilmesi

Banu İşbilen Başok, Veli İyilikci, Tuba Kansu Altan, Ayfer Çolak

12:00-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-14:40

Sözlü Sunumlar

SS-31 COVID-19 Hastalarında Farklı Analitik Yöntemle Ölçülen D-Dimer Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Fatma Demet Arslan, Banu İşbilen Başok, Mustafa Terzioğlu, Kansu Ünvan, Yeşer Karaca, Süheyla Serin Senger, Ayfer Çolak

SS-32 Covid 19 Hastalarında Klinik Şiddet ile Nötrofil Lenfosit Oranlarının Ölçümleri Arasındaki İlişki

Ceyda Karalı Korkmaz, Emre Özgen, Gülçin Şahingöz Erdal, Nilgün Işıksaçan, Alev Kural

SS-33 Metabolik sendromlu hastalarda Lipoksin A4 düzeylerinin değerlendirilmesi

Sedat Gülten, Fatih Akçay

SS-34 Beyaz Çayın Karaciğer Fibrozisi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Hülya Kılıç Yılmaz, Merve Türker, Mehtap Atak, Eda Yılmaz Kutlu

SS-35 İmmun Kimyasal Yöntemle Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Çalışmalarında Yöntem Performansı Değerlendirme Örneği

Saliha Aksun, Mustafa Şahiner

14:40-15:00

KAHVE MOLASI

15:00-16:30

Sözlü Sunumlar

A SALONU

OTURUM-14 (Hematoloji Testleri ve Akılcı Laboratuvar Uygulamaları)

09:30-09:55

Tam Kan Sayımı ve Periferik Yayma Optimizastonunda Akılcı Laboratuvar Uygulamaları-Osman Oğuz

09:55-10:20

Basamak Basamak Hemostaz ve Tromboz Testleri Yönetimi-Çiğdem Karakükçü

10:20-10:45

Kanamalı Hastaya Tanısal Yaklaşım-Muzaffer Keklik

10:45-11:00

Soru-Cevap

11:00-11:20

KAHVE MOLASI

OTURUM-15

11:20-11:50

Laboratuvardan Kliniğe HbA1c Ölçüm Yöntemleri-Gülsen Yılmaz

11:50-12:00

Soru-Cevap

12 Ekim 2021

B SALONU

[10:00-12:00] - ULUSAL 3.KALITSAL METABOLİZMA HASTALIKLARI SEMPOZYUMU OTURUM-1

10:00-10:15

Açılış Konuşmaları - Dildar Konukoğlu, Ferruh K. İşman, İncilay Lay

10:15-11:00

Veziküler Trafik ve Metabolik Hastalıklar-Prof. Dr. Ali Dursun

11:00-11:15

KAHVE MOLASI

11:15-12:00

Glikojen Depo Hastalıkları ve Laboratuvar-Prof. Dr. Selçuk Dağdelen

12:00-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

[14:00-15:45] - OTURUM-2

14:00-14:45

Lizozomal Depo Hastalıkları Laboratuvarı Son Gelişmeler-Prof. Dr. İncilay Lay

14.45-15:00

KAHVE MOLASI

15:00-15:45

Yeni Nesil Omik Profillerinin Kalıtsal Metabolizma Hastalıklarına Uygulamaları-Doç. Dr. Basri Gülbakan

13 Ekim 2021

B SALONU

[10:00-12:00] - ULUSAL 3.KALITSAL METABOLİZMA HASTALIKLARI SEMPOZYUMU-PRATİK OTURUM-3  


10:00-10:45

Kütle Spektrometrisi Tekniği Hakkında Genel Bilgi

Dr. Gökçe Göksu Gürsu, Dr. Murat Emrah Maviş, Gökhan Günay

Kütle Spektrometresi Dedeksiyon Prensibi ve İyonlaşma Mekanizmaları

Dr. Gökçe Göksu Gürsu, Dr. Murat Emrah Maviş, Gökhan Günay

10:45-11:00

KAHVE MOLASI

11:00-12:00

Sıvı Kromatografisi Temel Prensipleri

Dr. Gökçe Göksu Gürsu, Dr. Murat Emrah Maviş, Gökhan Günay

Sıvı Kromatografisi ile Kütle Spektrometresi Birlikteliği (LC-MS/MS)

Dr. Gökçe Göksu Gürsu, Dr. Murat Emrah Maviş, Gökhan Günay

LC-MS/MS Sisteminin Klinik Uygulamalarına Dair Örnekler

Dr. Gökçe Göksu Gürsu, Dr. Murat Emrah Maviş, Gökhan Günay

12:00-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

[14:00-16:00] - OTURUM-4

14:00-14:45

Numune Hazırlık Yaklaşımları

Dr. Gökçe Göksu Gürsu, Dr. Murat Emrah Maviş, Gökhan Günay

Metabolizma Hastalıklarının Teşhis ve Takibinde LC-MS/MS Rolü-(Uygulama Videoları Üzerinden)

Dr. Gökçe Göksu Gürsu, Dr. Murat Emrah Maviş, Gökhan Günay

14:45-15:00

KAHVE MOLASI

15:00-16:00

LC-MS/MS Metodunun Tatbiki ve Önemli Parametreleri

Dr. Gökçe Göksu Gürsu, Dr. Murat Emrah Maviş, Gökhan Günay

Yazılımlar Yardımıyla Analiz Verilerinin Kalitatif ve Kantitatif İncelemeleri

Dr. Gökçe Göksu Gürsu, Dr. Murat Emrah Maviş, Gökhan Günay